Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

1+1=???


  Một cô bạn hỏi tớ là:
                                 1+1=???
  Nó bảo tớ trả lời sau đấy nó phán cho.
  Suy nghĩ 1 hồi lâu nó gợi ý: 1trong 3 cậu chọn:
  A) Đ/a = 1
  B) Đ/a =2
  C) Đ/a = 3
  Sau khi suy nghĩ,vẫn biết kiểu gì nó cũng có ý đồ.Để an toàn tớ chọn đáp án B.
  Thế là nó phán cho 1 tua.
  Xét về toán học thì chuẩn,và kết quả đấy chỉ dành cho những người nhìn cuộc sống bằng sách vở...không chịu tìm tòi thực tế gì...Cuộc sống còn có:
                                             1+1= 1 sao cậu không chọn.
    Đấy là 1 tình bạn đích thực."Tình bạn đấy là một tâm hồn trong hai cơ thể".Là sao???
 Và đương nhiên rồi:
                                            1+1= 3
 Chỉ có trong tình yêu thôi &&cậu chưa yêu sao cậu biết.Hồi sau sẽ rõ.
                                                      Nghe xong ngẩn tò te chẳng hiểu chi!

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét