Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Tổng hợp Video học photoshop cực hay(link mediafire)

Tổng hợp video học photoshop đầy đủ nội dung, dễ xem dễ sử dụng
Pass mediafire: haiphongit.com


CD1


Dung lượng : 543MB

Download-Tải về Link mediafire:


http://www.mediafire.com/?noaztmiw1rm
http://www.mediafire.com/?n2tgzziw2no
http://www.mediafire.com/?xhonlzoyyyl
http://www.mediafire.com/?dhkalna4eycCDROM : 2


Dung lượng : 464MB

Download-Tải về:

http://www.mediafire.com/?t3muxmnnm1z
http://www.mediafire.com/?hnemweduemy
http://www.mediafire.com/?yh1nymgnm1n
http://www.mediafire.com/?a0ynxjv4rco

Pass join file: haiphongit.com

 


 


 


 


 


 

CDROM : 13


Dung lượng : 330MB

Download-Tải về:

http://www.mediafire.com/?jmbj0mwnmmi
http://www.mediafire.com/?yyrzmyzgnik
http://www.mediafire.com/?qwqjtbmozzl
http://www.mediafire.com/?zu3i3ufchmmCDROM : 14


Dung lượng : 464MB

Download-Tải về:

http://www.mediafire.com/?jzjvdjq0ny0
http://www.mediafire.com/?mumxmtmzbnz
http://www.mediafire.com/?ynkzo1y3uzd
http://www.mediafire.com/?anggqmmzzgo

---------- Post added at 05:45 PM ---------- Previous post was at 05:45 PM ----------

CDROM : 15
Dung lượng : 642MB

Download-Tải về:

http://www.mediafire.com/?mgd54rbjygt
http://www.mediafire.com/?jmjny2d2tjj
http://www.mediafire.com/?w2wzwejktya
http://www.mediafire.com/?mrz2gjzlwzl


CDROM : 16


Dung lượng : 642MB

Download-Tải về:

http://www.mediafire.com/?dxy5xq0ayye
http://www.mediafire.com/?mktgmz32whg
http://www.mediafire.com/?mddodzzzjjj
http://www.mediafire.com/?2uhgzojgnnb

 


 


 


 


 

DVD : 25

Phần 1: từ bài 1 ~> bài 8


Phần 2: từ bài 9 ~> bài 17


Dung lượng : 4.24GB


Folder Download(44 Part):

Download-Tải về:

http://www.mediafire.com/?sharekey=8...43906a5faff527

CDROM : 26


Dung lượng : 448MB

Download-Tải về:

http://www.mediafire.com/?znnzx2qinmm
http://www.mediafire.com/?oyjxymjhgwj
http://www.mediafire.com/?mmvzzkjyuvn
http://www.mediafire.com/?ryehymmcygt

 


 

DVD 29

Download-Tải về:
http://www.mediafire.com/?5nq5l2ym5em
http://www.mediafire.com/?zjyddkok4nt
http://www.mediafire.com/?tjzqbfemjyl
http://www.mediafire.com/?wdw525mdjdhCDROM : 30
Dung lượng : 692MB
Download-Tải về:

http://www.mediafire.com/?ezoyjmt3kye
http://www.mediafire.com/?jgwmntzyozg
http://www.mediafire.com/?jminmmhmn5m
http://www.mediafire.com/?dtjcxzlmy2o
CDROM : 31

Dung lượng : 514MB
Download-Tải về:
http://www.mediafire.com/?tmocudey5wy
http://www.mediafire.com/?wfmth5oizyo
http://www.mediafire.com/?dmmm3tg0v0c
http://www.mediafire.com/?lmt522mgyaw
CDROM : 32(CD cuối)
Dung lượng : 488MB

Download-Tải về:
http://www.mediafire.com/?mtwnig2ktc2
http://www.mediafire.com/?yj4jrwj4eyl
http://www.mediafire.com/?z1gj0qcnzmu
http://www.mediafire.com/?0l3j01dwhyz

Pass mediafire: haiphongit.com
pass unrar xem ở bài đầu tiên

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét