Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Cuộc Tranh Luận Chủ Đề Tình Yêu

Bác Sĩ: tình yêu là căn bệnh ,cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường.


NHÀ VẬT LÍ: Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế.Phải gọi tình yêu là hoạt động.

NHÀ CƠ HỌC: Sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu là nghệ thuật.

NHÀ NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT: Sao lại gọi tình yêu là ngệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận.

LUẬT GIA: Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn. Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất.

NHÀ DOANH WIỆP: Sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng. Phải nói tình yêu là khoa học.
GIÁO SƯ: Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không?

LỊCH SỬ: Tình yêu là một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân .

ĐỊA LÍ: Tình yêu là một trân động đất trong tâm hồn và trái tim là "núi lửa"

HÓA HỌC: Tình yêu là một phản ứng hóa học sinh ra axit .

VẬT LÍ: Tình yêu là một lực hút mạnh hơn lực hút của trái đất 

TOÁN HỌC: Tình yêu là một phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim, phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối. 

VĂN HỌC: Tình yêu là quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta không hiểu gì cả. 

ẨM THỰC: Tình yêu là một lít rượu hòa chung với hai lít dấm. 

TÂM LÍ HỌC: Tình yêu là một cuộc rựơt bắt mà chàng rượt theo nàng cho đến khi nàng bắt được chàng. 
Y HỌC: Tình yêu là tranh đấu với tử thần, giữa cái sống và cái chêt.
ÂM NHẠC: Tình yêu là điệp khúc hay nhưng hát măi cũng chán. 

MẦM NON: Tình yêu giống như một đứa con nít, khi bỏ đói thì khóc và giận lẫy, khi quá no thì bội thực và tống hết mọi thứ ra ngoài. 

TÂM THẦN HỌC: Tình yêu giống như bệnh tâm thần. Người đang yêu nhìn thấy, nghe thấy những điều mà người bình thường không nghe thấy. Họ cười, khóc, giận, thương, buồn, vui... vô cớ mà vẫn cho rằng mình rất tỉnh táo.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét