Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Tổng hợp kiến thức về Thyristor

1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Thyristor

 
 

Cấu tạo Thyristor     Ký hiệu của Thyristor     Sơ đồ
tương tương


Thyristor có cấu tạo gồm 4 lớp bán dẫn ghép lại tạo
thành hai Transistor mắc nối tiếp, một Transistor thuận và một Transistor
ngược ( như sơ đồ tương đương ở trên ) .  Thyristor có 3 cực là Anot, Katot
và Gate gọi là A-K-G,  Thyristor là Diode có điều khiển , bình thường khi
được phân cực thuận, Thyristor chưa dẫn điện, khi có một điện áp kích vào
chân G => Thyristor dẫn cho đến khi điện áp đảo chiều hoặc cắt điện áp nguồn
Thyristor mới ngưng dẫn..


Thí nghiệm sau đây minh hoạ sự hoạt động của Thyristor


 
 

Thí nghiêm minh hoạ sự hoạt động của Thyristor.

 • Ban đầu công tắc K2 đóng, Thyristor mặc dù được phân cực
  thuận nhưng vẫn không có dòng điện chạy qua, đèn không sáng.
 • Khi công tắc K1 đóng,  điện áp U1 cấp vào chân G làm đèn
  Q2 dẫn => kéo theo đèn Q1 dẫn => dòng điện từ nguồn U2 đi qua Thyristor
  làm đèn sáng.
 • Tiếp theo ta thấy công tắc K1 ngắt nhưng đèn vẫn sáng, vì
  khi Q1 dẫn, điện áp chân B đèn Q2 tăng làm Q2 dẫn, khi Q2 dẫn làm áp chân
  B đèn Q1 giảm làm đèn Q1 dẫn , như vậy hai đèn định thiên cho nhau và duy
  trì trang thái dẫn điện.
 • Đèn sáng duy trì cho đến khi K2 ngắt => Thyristor không
  được cấp điện và ngưng trang thái hoạt động.
 • Khi Thyristor đã ngưng dẫn, ta đóng K2 nhưng đèn vẫn không
  sáng như trường hợp ban đầu.
 
 

Hình dáng Thyristor


Đo kiểm tra Thyristor


 
 

Đo kiểm tra Thyristor


Đặt động hồ thang x1W , đặt
que đen vào Anot, que đỏ vào Katot ban đầu kim không lên , dùng Tovit chập
chân A vào chân G => thấy  đồng hồ lên kim , sau đó bỏ Tovit ra => đồng hồ
vẫn lên kim => như vậy là Thyristor tốt .


Ứng dụng của Thyristor


Thyristor thường  được sử dụng trong các mạch chỉnh lưu
nhân đôi tự động của nguồn xung Ti vi mầu .


Thí dụ mạch chỉnh lưu nhân 2 trong nguồn Ti vi mầu JVC
1490 có sơ đồ như sau :


 
 

Ứng dụng của Thyristor trong mạch chỉnh lưu nhân 2 tự động của nguồn xung Tivi mầu JVC

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét